Click for Complete Calendar
Date &
Time
Event Description
Click for Complete Calendar
Mar 25th (Sat)
Pradosham, Rudrabhisheka /Shani Trayodashi/Sri Karya Siddhi Hanuman Abhisheka & Puja/Betel Leaf Puja
Mar 26th (Sun)
Maha Ganapathy Abhisheka & Puja/Rahu Kala Puja at 6:30 pm (Lemon Deepas available to offer at Devi Shrine)
Mar 27th (Mon)
Amavasya: Shiva Puja /Rudrabhisheka
Mar 28th (Tue)
Ugadi/Gudipadwa Hevalambi Nama Samvatsara (Rama Navaratri begins)/Karya Siddhi Hanuman SINDURA PUJA /Hanuman Abhisheka/Sri Subramanya Abhisheka
Mar 29th (Wed)
Sri Rama Navaratri - Sri Rama Abhisheka/Puja/Vishnu Sahasranama puja to Vishnu Yantra